Agència de l'Habitatge

Índice de referencia de precios del alquiler, acceda a la pagina de consulta

El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, de la Generalitat, obliga a incluir en los contratos de arrendamiento, el índice de referencia de precios del alquiler.

LEY 11/2020, de 18 de Septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de

arrendamiento de vivienda.  Limita el precio de los arrendamientos en los municipios declarados zona tensa.